maanantai 3. maaliskuuta 2014

Twitterin hyödyntäminen kielenopiskelussa
Sosiaalinen media on otettu hyvin vastaan ja uusia sosiaalisen median ”työkaluja” hyödynnetään monissa eri tilanteissa. Mietinkin miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää juuri kielenopiskelussa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.  Minun mielestäni olisi syytä kokeilla sosiaalista mediaa kielenopiskelussa, koska jokainen uusi kanava tai tapa oppia kieltä on aina hyväksi kielen oppimisen kannalta. Yliopiston kielenhuollon kursseilla kannattaisi ottaa kokeilukäyttöön Twitter uutena oppimisvälineenä. Twitterissä on monia hyviä puolia, jotka puoltavat sen käyttöönottamista kielenhuollon kursseilla.

Uusi oppimiskanava
Uutena oppimiskanavana Twitterillä on mahdollisuus lisätä opiskelijoiden kielitaitoa interaktiivisen keskustelun ja lyhyiden julkaisujen avulla. Minun mielestäni kielenopiskelun alkuvaiheessa on turha kirjoittaa pitkiä monimutkaisia lauseita tai kirjoitelmia, jos asian saa sanottua lyhyemmin. Lyhyet julkaisut rohkaiset opiskelijoita osallistumaan keskusteluun ja lyhyitä julkaisuja on myös helppo kielenopiskelijan lukea ja ymmärtää. Esimerkiksi espanjankieli tulee Suomessa vastaan vain espanjankielentunnille mentäessä. Sen sijaan, jos käytössä olisi Twitteri, jossa kannustetaan vapaaseen kirjoittamiseen, niin olisi suurempi todennäköisyys että opiskelija kohtaisi kurssin aikana enemmän espanjan kieltä lukemalla julkaisuja ja vastaamalla niihin tai kommentoimalla.

Monipuolistaa tehtävätarjontaa
Twitter myös monipuolistaa tehtävätarjontaa. Usein tehtäväksi saadaan tekstipätkän lukeminen ja siitä sitten kysellään tunnilla. Vaihtoehtona voisi olla tekstin lukeminen kotona tai tunnilla ja sen kommentointi Twitterissä. Näin kotona tehtäväksi työksi ei jäisi vain tekstin kääntäminen vaan oikeasti sen ymmärtäminen ja tarvittaessa voisi kysyä apua Twitterissä. Aktiivisella Twitteri-päivittämisellä voisi jopa korvata poissaoloja, esimerkiksi tekemällä julkaisuja jostain aiheista. Myös tunnilla voitaisiin käydä läpi julkaisuja ja niiden kielioppivirheitä.

Auttaa tiedottamisessa
Jatkossa opiskelijat olisivat tietoisempia siitä mitä milläkin kurssilla käsitellään jo ennen kurssin aloittamista. Kurssin järjestäjät saattaisivat nähdä myös kursseista kiinnostuneiden määrän, esimerkiksi niin, että jo kielen ensimmäisellä kurssilla velvoitettaisiin twitter-kanavan seuranta, niin näin ollen nähdään kuinka moni opiskelija on kiinnostunut kielestä. Twitterin käyttäjät voisivat sitten päättää seurannan, kun eivät enää meinaa opiskella kieltä tai ovat valmistuneet. Mutta tämän väliajan tuo twitter-kanavaa voisi käyttää esim. espanjasta kiinnostuneiden osalta niin, että siellä voisi tarjota tietoa vaihto-opiskelukohteista, joissa virallisena kielenä on espanja. Tämä tieto menisi suoraan kielestä kiinnostuneille opiskelijoille.

Auttaa suomalaista tuppisuuta
Twitter on myös mainio kommunikointiväline suomalaiselle tuppisuulle, joka ei muuten osallistuisi keskusteluihin. Kirjoittamalla on varmasti helpompi tuoda omat mielipiteensä esille esimerkiksi silloin, jos on epävarma omasta kielen ääntämisestään.

Lopputulos
Twitterin kokeilemisesta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa järjestetyssä kielenopiskelussa voidaan lyhyellä pohdinnalla havaita olevan enemmän hyötyä kuin haittaa.

Teksti: Jarmo Tahvanainen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti