maanantai 18. maaliskuuta 2013K.I.L.R.O.Y. was here

Tässä hän istui. Ensin hän oppi kertomaan itsestään. Sitten hän oppi keskustelemaan arki- ja työelämään liittyvistä asioista. Hän tuli vielä uudestaan ja opetteli pitämään esitelmiä. Seuraavaksi hän päätti lähteä testaamaan taitojaan tositilanteisiin.  Hän palasi ja käytti kieltä jo sujuvasti.  Hän siirtyi naapuriluokkaan ja alkoi työstää siellä akateemisia tekstejään.  Hän nimensä on Kati, Ilkka, Laura, Riku, Olga tai ehkä Yvonne. Hän on yksi niistä tuhansista LUT:n opiskelijoista, joiden opintopolku johtaa jossakin vaiheessa kielikeskukseen.

Kielikeskus antaa opetusta kaikille yliopiston opiskelijoille. Jokaisen koulutusohjelman tutkintovaatimuksiin kuuluu vieraiden kielten, toisen kotimaisen kielen sekä viestinnän opintoja. Valtioneuvoston asetus näet säätää, että opiskelijan tulee osoittaa saavuttaneensa
 ”1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka (…) vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen”.
(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794)

Siksi LUT:n kielikeskus järjestää joka lukuvuosi  54 kielten ja viestinnän opintojaksoa. Näistä opintojaksoista on tarjolla vuosittain
-   16 viestinnän ryhmää,
-   21 ruotsin kielen ryhmää,
-   39 englannin, 12 espanjan,  6 kiinan, 14 ranskan, 26 saksan ja 19 venäjän kielen ryhmää.
Lisäksi kielikeskus järjestää kansainvälisille opiskelijoille suomen kielen opetusta kymmenessä eri ryhmässä.  Kielikeskuksen kursseilla on vuoden mittaan kaikkiaan noin 3.500 osallistujaa.

Kielikeskuksen kursseilla toteutuu LUT:n strategian avainajatus: yhdessä. Siellä kohtaavat eri vuosikurssien, eri koulutusohjelmien, eri tiedekuntien ja eri maiden opiskelijat. Rajat ylittyvät oppitunneilla ilman, että kukaan olisi edes huomannut niiden olemassaoloa.

Kielikeskus ei ole keskusliike (anagrammi sanasta kielikeskus), vaikka sen läpi kulkevatkin miltei kaikki opiskelijat. Kielikeskus on pikemminkin hartiapankki: siellä opiskelija voi rakentaa omaa kieli- ja viestintätaitoaan yhdessä kielikeskuksen ammattilaisten ja opiskelijakollegoiden kanssa.

LUT:n kielikeskuksessa voi jo opiskeluaikana hankkia sellaisen kieli- ja viestintätaidon, joka tarjoaa paikan oman alan etujoukoissa ja kansainvälisessä ympäristössä – paikan Koneella, IBM:llä, L’Oréalilla, Rewellä, Outokummulla tai ehkä YIT:llä.
 
Kirjoittanut: Pirjo Rantonen, lehtori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti